Aan de bewerkingen binnen Powerproject kunnen hulpmiddelen (personeel) worden gekoppeld. Dit kan met verschillende methoden. De eenvoudigste methode is dit volgens het Modelleringstype “Niet gemodelleerd” te doen.

Deze methode is in eerst instantie bedoeld voor mensen, die de inzet van personeel per dag of week over het project willen beoordelen.

Via het histogram is de inzet te bekijken en kan worden beoordeeld over er overbezetting of leegloop per dag of week is door dit te vergelijken met de beschikbaarheid.

Toekennen van het personeel kan door de Allocatie in te voeren in de Tabel, in taakregel of door het hulpmiddel vanaf de projectview op de taak te slepen.

Instelling: Te berekenen staat op Inspanning, waardoor het aantal uur wordt bepaald door PP.  Het is niet de bedoeling om de inspanning aan te passen in de tabel of allocatie eigenschappen. (hierdoor schiet de parameter Te Bereken op Allocatie!)

Verlengen of verkorte van de taak heeft tot gevolg dat daarna de Inspanning toeneemt en de Allocatie gelijk blijft. In de kolom Allocatie is de hoeveelheid hulpmiddel aan te passen naar bijv. 2 of 0,65 Hierdoor blijft de Taakduur gelijk en de Inspanning wordt verhoudingsgewijs aangepast.