Personeel in Powerproject

Aan de bewerkingen binnen Powerproject kunnen hulpmiddelen (personeel) worden gekoppeld. Dit kan met verschillende methoden. De eenvoudigste methode is dit volgens het Modelleringstype “Niet gemodelleerd” te doen. Deze methode is in eerst instantie bedoeld voor mensen, die de inzet van personeel per dag of week over het project willen beoordelen. Via het histogram is de…